Työpöytäversio, siirry mobiiliversioon tästä, tai sulje ilmoitus tästä!

Tietosuojaseloste

1 . Rekisterinpitäjä:
Riemuli

Latoniitty 3

04500 Kellokoski

Y-tunnus: 2055470-5

asiakaspalvelu@riemuli.fi
 
2. Rekisteriasioita hoitavat henkilöt:
Tiia Koivunen/Riemuli

Latoniitty 3

04500 Kellokoski

asiakaspalvelu@riemuli.fi
 
3. Rekisterin nimi:
Riemulin asiakasrekisteri
 
4. Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisterin käyttötarkoitus on Riemulin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Riemulin toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää Riemulin mainontaan sekä suoramarkkinointiin, mikäli asiakas antaa tähän luvan.


5. Rekisterin tietosisältö:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tiedot käsitellyistä tilauksista.Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin tiedot saadaan asiakkaiden rekisteröityessä internetsivuilla www.riemuli.fi.
 
7. Tietojen luovutus:
Asiakasrekisterin tietoja käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Tilausten käsittelyssä käytämme kolmansien osapuolten palveluita. Näitä kolmansia osapuolia ovat mm. Posti, Matkahuolto sekä maksujenvälityspalveluja tarjoavat yritykset. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille mikäli se ei tilauksen hoidon kannalta ole välttämätöntä.
 
8 . Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tiedot on tallennettu ATK-järjestelmään. Järjestelmän tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan ne henkilöt, joilla on käytössään henkilökohtaiset tunnukset ja joilla on siihen työnsä puolesta oikeus.


9 . Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjausta

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu kirjautumalla omalle tililleen tai lähettämällä tarkastuspyyntö rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely.

 


Vaihda mobiiliversioon